ประกาศ
บันทึกของหมีน้อย
ฉบับที่ 1
…………………………………..
 

"บันทึกของหมีน้อย" แห่งนี้ได้ถูกเปิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ดังนั้น ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ที่จะถึงนี้ก็จะทำให้ "บันทึกของหมีน้อย" มีอายุครบ 3 เดือนพอดี…

 
ดังนั้น เพื่อให้ "บันทึกของหมีน้อย" ยังคงอยู่ต่อไป จึงขอความร่วมมือเพียงคนละ 1 comment จากทุกท่านที่เข้ามาชม "บันทึกของหมีน้อย" แห่งนี้
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2548
 
ขอแสดงความนับถือ
เจ้าชายหมีน้อยตาดำๆ
  
Advertisements