ในวันนี้เป็นวันครบรอบ 4 ปี ของเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมช็อกโลกโดยกลุ่มก่อการร้าย Alqoida ที่ทางสหรัฐฯ อ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ได้ปฏิบัติการขับเครื่องบินจำนวน 4 ลำ หมายจะพุ่งชนเป้าหมายอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญทางด้านการเมือง ความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
  1. อาคารแฝดเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ (World Trade Center: WTC) ปฏิบัติการสำเร็จลุล่วง มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายพันคน ซึ่งรวมทั้งผู้ก่อการร้ายด้วย นอกจากนั้นอาคารซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งมีสหรัฐฯ เป็นต้นแบบนั้นก็ได้พังราบเป็นหน้ากลอง และในเวลาต่อมา บริเวณที่เคยเป็นตึกแฝดดังกล่าวก็ได้รับการขนานว่า "Ground Zero"
  2. อาคารที่ทำการกระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ (Pentagon) ปฏิบัติการสำเร็จลุล่วง
  3. อาคารที่ทำการของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ แต่ทว่าปฏิบัติการนี้ประสบความล้มเหลว เพราะเกิดความผิดพลาดจากการร่วมมือร่วมใจของผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าว ทำให้เครื่องตกบริเวณมลรัฐเพนน์ซิลเวเนีย (Pennsylvania: PA)

ในโอกาสนี้ ผมก็ขอร่วมรำลึกถึงผู้วายชนม์ทุกท่าน รวมทั้งคนไทยที่ทำงานอยู่บนตึกแฝดทั้ง 2 ท่านด้วยครับ และเราคงได้แต่หวังว่าการกระทำเยี่ยงคนขี้ขลาดนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกบนดินแดนที่ได้ชื่อว่า "ดินแดนแห่งเสรีภาพ" อีกต่อไป

และสุดท้ายนี้ ผมขอฝากเพลง Imagine ซึ่งร้องโดยคุณ John Lennon ไว้เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ซึ่งผมและหลายๆ คนคิดว่าเข้ากับสถานการณ์นี้เป็นอย่างดี…


Imagine

Imagine there’s no heaven,
It’s easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people
living for today…

Imagine there’s no countries,
It isnt hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
living life in peace…

Imagine no possesions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people
Sharing all the world…

You may say Im a dreamer,
but Im not the only one,
I hope some day you’ll join us,
And the world will live as one.


Writen by: John Lennon
ฉ Bag productions inc.

Advertisements