เมื่อตอนที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่ๆ คนส่วนใหญ่ต่างก็คาดหวังไปต่างๆ นานาว่านายกรัฐมนตรีคนนี้แหละจะสามารถนำไปให้ประเทศชาติพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งหลายทั้งปวงในเวลานั้นได้
 
แต่สำหรับผมแล้ว… ผมกลับคิดตรงกันข้ามครับ
 
เดิมทีนั้น ผมมีอคติอย่างหนึ่งก็คือ คนที่เป็นนักธุรกิจนั้น ถึงอย่างไรเสียก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญ และโดยบังเอิญ ถ้านักธุรกิจคนนั้นได้เป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทย คือ ในฐานะของนายกรัฐมนตรี ผมมองไว้แล้วว่า คนเป็นนักธุรกิจนั้นหายใจเข้าก็เงิน หายใจออกก็เงินอีก มีหรือที่จะไม่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นผู้กุมอำนาจรัฐอย่างเบ็ดเสร็จ
 
ในตอนนั้น ผมก็เลยเป็นคนที่ไม่ชอบทักษิณ ชินวัตร แบบไม่มีเหตุผล
 
พอวันเวลาผ่านไป จนกระทั่งเป็นรัฐบาลครบวาระแรก ความฉาวโฉ่ต่างๆ เริ่มปรากฏมากขึ้นๆ เรื่อยๆ พอดีกับที่มีรายการของคุณสนธิ ลิ้มทองกุล พูดวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในหลายเรื่อง โดยมีหลักฐานประกอบมากมาย จากเดิมที่ผมเคยไม่ชอบโดยไม่มีเหตุผล ก็เลยกลายเป็นว่า ไม่ชอบอย่างมีเหตุผล
 
ผมคิดว่า มีอยู่ 2 เรื่องที่ผมค่อนข้างจะรับไม่ได้ก็คือ
  1. เรื่องการแต่งตั้งนายทหารประจำปี – ผมจำได้ในสาระสำคัญว่า ทักษิณ ชินวัตร เคยพูดว่า ถ้าผมเข้าเฝ้าฯ ด้วยตนเอง เรื่องก็คงเรียบร้อยไปแล้ว ประเด็นนี้ ผมเห็นว่า ทักษิณเหมือนกับคิดแทนในหลวงว่า ถึงอย่างไรก็ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ เพราะฉะนั้น ถึงจะส่งไปโดยการเดินหนังสือ หรือว่าจะไปเข้าเฝ้าฯ ด้วยตนเอง ก็คงจะทำให้ ผมคิดว่าเป็นการก้าวล่วงในพระราชอำนาจมากเกินไป และนั่นก็เลยเป็นที่มาว่า นายทหารต้องรอถึงเกือบ 1 เดือน กว่าที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งนายทหารเพื่อรับราชการสนองพระเดชพระคุณจะตกลงมาถึง
  2. เรื่องแซวทหารอากาศที่เครื่องบินตก – คำถามง่ายๆ ที่ผมจะถามก็คือ ถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก หรือถ้าเป็นน้องสาวคุณนั่งเครื่องบิน C-130 แล้วโชคร้ายเครื่องตกที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทย คุณในฐานะทักษิณ ชินวัตร ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี คุณจะรู้สึกอย่างไร และถ้าคุณจะตอบในฐานะนายกรัฐมนตรี คุณจะตอบอย่างไร

สุดท้ายที่อยากจะพูดก็คือ อย่าดูถูกพลังบริสุทธิ์ครับ การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อย่างชัดเจน สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็เป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน

การปิดเว็บไซต์ ถือเป็นการปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอีกวิธีการหนึ่ง กรุณากลับไปดูข้อกฎหมายให้ดีว่า การกระทำนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่าลืมว่า พลังบริสุทธิ์นั้นยังมีช่องทางอีกมากมาย ท่ามกลางการครอบงำจากผู้คุมอำนาจรัฐในเวลานี้ อย่างเช่น ศาลปกครอง

การใช้อำนาจของรัฐในทางใดๆ ก็ตาม ถ้าขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ศาลปกครองมีอำนาจในการสั่งเพิกถอนคำสั่งนั้นได้ทุกเมื่อครับ

ท้ายที่สุด… อยากจะบอกว่า อย่าเมินประวัติศาสตร์ครับ ระวังประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกในยุคดิจิตอล และอย่าลืมว่าในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ถ้าสะดวกที่จะไป ก็ไปร่วมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า

 

ป.ล. ฝากบอกถึงท่านทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะเชียร์ทักษิณหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือ ให้เชียร์อย่างมีเหตุผล ไม่ใช่เชียร์ด้วยการใช้สีข้างเข้าถู และไม่ใช่กำจัดคนที่ไม่เห็นด้วยกับท่านด้วยวิธีใต้ดิน เพราะการทำแบบนั้น ผู้ที่เป็นพ่อของแผ่นดิน ท่านไม่สบายพระทัยครับ…

Advertisements