1. ท้ากกก… ษิณ ออกไป!!!
2. THAKK… SIN GET OUT!!!
3. ฟักแม้ว… GET OUT!!!
Advertisements