ตัดตอนมาจาก Manager Online
 
ลักษณะของอาชญากรทางจิต:
หน้าผากต่ำ, หูกว้างและกาง , ขากรรไกรโต และ “หน้าสี่เหลี่ยม”
Advertisements