หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีคำศัพท์ทางรัฐศาสตร์อยู่คำหนึ่งที่ผุดขึ้นมา (ขออภัยที่จำไม่ได้ว่านักวิชาการท่านใดที่บัญญัติคำนี้ขึ้น) คำๆ นี้มีต้นตอมาจาก "ซ้ายจัด" "ขวาจัด" ในยุคสงครามเย็นนั่นเองครับ
 
ซ้ายจัด หมายความว่า คนที่นิยมชมชื่นในลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างสุดฤทธิ์สุดเดช
ขวาจัด หมายความว่า คนที่นิยมชมชื่นในลัทธิเสรีนิยมอย่างสุดฤทธิ์สุดเดช
 
ทีนี้มันมาเกี่ยวข้องกับ "กลางตกขอบ" ได้ยังไง??
 
ก่อนอื่นก็ขอท้าวความถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังจะถึงจุดเดือดนะครับ เรื่องก็คือ บุคคลที่เบื่อหน่ายกับการเมือง หรือลังเลที่จะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฯลฯ ก็ถูกจัดในกลุ่ม "เป็นกลาง"
 
ทีนี้ก็มีนักวิชาการท่านหนึ่งกล่าวออกมาในทำนองว่า เรื่องของการเมืองนั้น ไม่มีคำว่ากลางที่แท้จริง หมายความว่า ทุกคนต้องเลือกระหว่างขาว หรือไม่ก็ดำ ไม่มีตัวเลือก "สีเทา" เป็นอันขาด
 
ถามว่าทำไม??
 
ก็ต้องย้อนกลับไปสู่ความหมายของ "การเมือง" (Politics) กันนะครับ…
 
การเมือง มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย แต่สรุปได้ว่า การเมือง คือ การจัดสรรและการใช้อำนาจในการปกครองบ้านเมือง
 
คนที่จะเป็นผู้ปกครองได้นั้น จะต้องมีคุณธรรม มีจริยธรรม จึงจะทำให้การเมืองขาวสะอาด จึงทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองไปได้ด้วยดี ในพระพุทธศาสนามีธรรมะอยู่ชุดหนึ่งเรียกว่า "ทศพิธราชธรรม" แปลว่า "ธรรมะ 10 ประการ ของผู้ปกครอง" ในที่นี้หมายความรวมถึงผู้ปกครองทุกระดับ ไม่ได้หมายความเฉพาะพระมหากษัตริย์เพียงอย่างเดียว
 
ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมที่ผู้ปกครองต้องยึดถือและปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับผู้อยู่ใต้ปกครอง แต่หากว่าผู้ปกครองไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมที่สมควรล่ะ…
 
เช่น ทุจริตประพฤติมิชอบ ฉ้อราษฎร์บังหลวง อย่างนี้เป็นต้น
 
ลองนึกภาพนะครับ… สมมติว่าเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนๆ หนึ่ง แล้วเราไปพบเห็นว่ากำลังทำการทุจริต อมเงินของบริษัท ถามว่า ท่านจะเลือกอะไรระหว่าง
ก. ปล่อยผ่าน
ข. เอาออกจากตำแหน่ง
ค. ยังไงก็ได้
 
ถ้าท่านเลือกข้อ ก. นั่นแปลว่า ท่านกำลังเห็นการทุจริต เป็นเรื่องธรรมดา ใครๆ ก็ทำทั้งนั้นแหละ… อย่างนั้นหรือ?
ถ้าท่านเลือกข้อ ค. นั่นแปลว่า ท่านกำลังเห็นว่า ไม่เป็นไร ทุจริตแค่นี้คงไม่ทำให้บริษัทมีปัญหาหรอก… แต่ท่านแน่ใจได้แค่ไหนว่า การทุจริตนั้นเป็นครั้งแรกหรือไม่? การทุจริตนั้นจะไม่ส่งผลกระทบกับคุณ ในฐานะที่คุณเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา? การทุจริตนั้นไม่เกี่ยวกับฉัน ฉันไม่สนใจหรอก?
 
นี่เองจึงเป็นที่มาว่า ในทางการเมืองนั้นไม่มีสีเทาเป็นอันขาด ทุกคนต้องตัดสินใจยืนระหว่างความถูกต้องชอบธรรม และความไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน และนำมาซึ่งวลี "กลางตกขอบ" ในที่สุด
Advertisements