เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะอึดอัดเมื่อมีการพูดถึงในเรื่องนี้ คุณทักษิณโจมตีคุณสนธิ ในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว ที่เกิดจากการทำธุรกิจสื่อสารมวลชน จนมีหนี้สินค้างชำระนับพันๆ ล้านบาท ในเมื่อมีหนี้สิ้นขนาดนี้ ยังคิดจะมา "กู้ิ" ขนาด "กู้เงิน" ยังไม่มีปัญญาจะชดใช้คืนเลย
 
ถามว่า… คนทำธุรกิจ มีหนี้สินเป็นพันๆล้านบาท แปลกไหม?

ถามว่า… คนทำธุรกิจ มีหนี้สินเป็นพันๆล้านบาท ผิดไหม?
ถามว่า… คนทำธุรกิจ มีหนี้สินเป็นพันๆล้านบาท คิดจะกู้ชาติ ผิดไหม?
ถามว่า… คนทำธุรกิจ มีหนี้สินเป็นพันๆล้านบาท คิดจะกู้ชาติ แปลกไหม?
ถามว่า… คนทำธุรกิจ มีหนี้สินเป็นพันๆล้านบาท มีจิตสำนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอน ด้วยปรากฏความไม่ชอบมาพากลมากมาย มีคำถามอยากให้รัฐบาลตอบ ผิดไหมที่ออกมาเคลื่อนไหว?
ถามว่า… การที่พลตรีจำลองเลี้ยงหมาแล้วไม่รอด เกี่ยวยังไงกับการกู้ชาติ?
 
ในทางกลับกัน…
ถามว่า… มีหลักฐานแสดงความไม่ปกติในการบริหารบ้านเมืองมากมาย คุณสนธิแค่ถาม ทำไมไม่ยอมตอบ?
ถามว่า… ถ้าตัวท่านเองบริสุทธิ์ใจจริง เวลาคุณสนธิจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร ทำไมลูกน้องของท่านจึงต้องส่งคนมาคุกคามผู้ดำเนินรายการ?
ถามว่า… ท่านพูดคำหยาบคายต่างๆ มากมาย เช่น กุ๊ย เห่า แม่ง… ฯลฯ ท่านพูดในฐานะอะไร?
 
อีก 1-2 คำถามที่อยากถามถึง ทุกคนที่ยังนิยมชมชื่นในตัวคุณทักษิณ…
ผมถามด้วยความจริงใจว่า ท่านชื่นชอบคุณทักษิณด้วยสาเหตุอะไร?
การทุจริตที่เกิดขึ้นมากมาย และยังไม่มีคำตอบที่สมเหตุสมผล ท่านคิดเห็นอย่างไร?

Advertisements