แกะเนื้อเพลงเองนะครับ ผิดถูกประการใด ก็ขออภัยผู้ประพันธ์มา ณ ที่นี้ด้วย
 
กว่าจะมาเป็นแผ่นดินไทย     ที่จารึกไว้ในกาลเวลา
ให้พี่น้องเราเหล่าประชา       ในวันข้างหน้าทำมาหากิน
อยู่กันมาตั้งแต่โบราณ         ชั่วลูกชั่วหลานล้วนรักผืนดิน
จะปกป้องจนสุดชีวิน           นี่คือทรัพย์สินของเราทุกคน
 
* แล้ววันหนึ่งจึงมีกลุ่มนักสู้  ลุกขึ้นมารักษาแผ่นดิน
เรามีคนที่หวังมาโกงกิน       นี่ถิ่นแดนไทยของเรา
 
(Hook)
** มารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว    สร้างความกลมเกลียวสร้างสามัคคี
ต่อสู้พวกเผด็จการ             ใช้อำนาจกันด้วยทุกวิธี
ปราบปรามให้มันหมดไป     ให้แผ่นดินไทยเหลือแต่คนดี
ให้โลกรู้ว่าคนไทย             เปี่ยมด้วยใจจงรักภักดี
 
(ซ้ำ *)
(ซ้ำ **)
 
ให้ได้รู้วันนี้… ขอตายบนแผ่นดินไทย….
Advertisements