วันนี้เมื่อปีที่แล้ว โลกไซเบอร์ได้ต้อนรับ Spaces ของผม ในนาม "บันทึกของหมีน้อย" ซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่า subtitle ถูกเปลี่ยนมากี่ครั้ง แต่ที่จำได้มีดังต่อไปนี้
  1. อุทิศให้สุดิพันธ์.เน็ต ทุกวินาที – subtitle อันนี้ใช้มานานมาก เพราะเดิมทีผมตั้งใจจะใช้เป็น บันทึกเล็กๆ เพื่อระบายความรู้สึก ความคิดเห็น จากการร่วมงานกับสุดิพันธ์.เน็ต
  2. ท้ากก…ษิณ ออกไปๆๆๆ… – substitle อันนี้ก็ใช้มาช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กระแสการเมืองร้อนแรง พื้นที่บันทึกนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น "คอลัมนิสต์ออนไลน์" โดยผมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองตามข้อมูลที่ผมได้พบเห็นมา
  3. บันทึกภาระกิจอันศักดิ์สิทธิ์ – subtitle อันนี้เพิ่งใช้มาได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ส่วนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้น คุณก็คงจะพอเดาออกครับ

บางคนตั้งคำถามต่อว่า… แล้วปีที่ 2 ล่ะ บันทึกนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป? ผมก็คงจะตอบว่า ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่าง พื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือน private area ของผม ที่เปิดกว้างให้ทุกๆ คนได้เข้ามาสัมผัส ได้เข้ามาเรียนรู้ตัวตนของผู้เป็นเจ้าของ

Blog ทุกชิ้น เพลงทุกเพลง ตลอดจนลิงก์เว็บไซต์ต่างๆ ก็เกิดจากความตั้งใจของผมที่จะแบ่งปันให้ทุกคน อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อให้ผมได้มีที่ระบาย… อย่างน้อยที่สุดผมก็ได้เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างมีขั้นมีตอน… และอย่างน้อยที่สุดก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกของผมที่มีต่อตัวเอง ต่อคนที่ผมรัก ต่อสังคม และต่อประเทศชาติครับ…

Advertisements