"เสียอะไรก็เสียไป รักษาใจไว้ให้ดี" เป็นคำกล่าวของคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งคุณสนธิกล่าวว่า เป็นคำพูดของพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งคุณสนธิให้ความนับถือ นัยที่สำคัญของคำกล่าวนี้ก็คือ เราสูญเสียของทุกอย่าง เราสูญเสียคนที่เรารักได้ แต่ที่สำคัญก็คือ เราต้องไม่ทำให้ใจเราสูญเสีย หมายถึงว่า เราต้องมีกำลังใจเป็นที่ตั้ง และนัยอันนี้แหละที่ผมนำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในเวลาที่ผมรู้สึกไม่ดีกับเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตครับ
Advertisements