เพลง:  Epilogue
ศิลปิน:  Golf & Mike

โอวาริโวะทซึเกรูเบรูก้า โบคุรานิฟุริโซโซ้กุ
จิคันโยโทมาเร โคโนมามาเด้ ทซึทาเอทาอีโคโตกาอ้ารู
คนนาโทคินิคากิทเท นานิโมเดคินาอีเค้โด
ทัตตาฮิโตทซึดา เคซึกาอู โย้..โว้โว ซืทโต้วาซึเรไน้
I’ll be there for you โทโอริชึกี้เทยู้คู
โทคิโนนากา ฮิโตทซึคาเค้
I’ll be there for you เออิเอนโต๊ะโยเบ้รู
อีท้าอีกุไร โนะโคโนโอโมย..
ยูเมคาราซาเมตาโทขิโน โคโดคุนะเทเมอิคิเด
โคโคโรนิคากิโว คาเคนาอิเด้ นามิคาวะอิราไน้
I’ll be there for you คุริคาเอซึทาบิ๊ไน้
นาค้า เดอาเอต๊ะคิเซกิ โว้
I’ll be there for you ซิวึตโตอิโนอตเต๊รู
โฮโฮ้เอมิกา ท้าเอนูโยนี้
เคียวโตอิคุโคโนอิชชุงโว้ เย้. โบคุราโนซึเบเต..โว้..โว
I’ll be there for you
 
ฉันยังยืนที่เดิม เฝ้าคอยมองเธอเสมอไป
นานแสนนานเพียงใด หรือไกลสุดขอบฟ้า
และจะยืนที่เดิม เมื่อยามเธอมีทุกข์และน้ำตา
เพียงเมื่อเธอมองมา ฉันยังยืนที่เดิม
ฉันยังยืนที่เดิม เฝ้าคอยมองดูเธอเสอมไป
นานแสนนานเพียงใด หรือไกลสุดขอบฟ้า
และจะยืนที่เดิม เมื่อยามเธอมีทุกข์และน้ำตา
เพียงเมื่อเธอมองมา ฉันยังยืนที่เดิม
 
อีท้าอีกุไร โนะโคโนโอโมย…
Advertisements