เพื่อให้สอดคล้องกับ Theme ของ Spaces แห่งนี้ ดังนั้น นับแต่นี้เป็นต้นไป บรรดาเรื่องการเมืองทั้งหลาย ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Theme ของ Spaces แห่งนี้จะถูกย้ายไปยัง Spaces อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งยังไม่ลงตัวว่าเป็นที่ไหน ท่านสามารถติดตามได้จาก Blog ชิ้นนี้ทุกระยะครับ…
 
หมีน้อยตาดำๆ
21 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เวลา 20.18 น.
Advertisements