เฉลิม   ราชผู้มิ่งขวัญ      ชาวสยาม
พระ    ภูบาลกษัตรา      ยศเยี่ยม ยิ่งเฮย
ชนม    ยืนอยู่คู่ฟ้า        ไทยรัฐ
พรร-   ษาแปดสิบเปี่ยม   ทั่วโลกสรรเสริญ
——————————————
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์ – ผู้ประพันธ์
Advertisements