ประกาศสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การจัดตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน"
 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย จึงจำเป็นต้องจัดตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถเข้าฟังสถานีวิทยุออนไลน์แห่งนี้ได้โดยผ่านโปรแกรม Windows Media Player หรือโปรแกรม Winamp แล้ว link มาที่ URL: http://koalar.thaiddns.com:9000/ หรือ http://koalar.thaiddns.com:9001/
 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
"หมีน้อยตาดำๆ"
ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน"
Advertisements