ประกาศสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ฉบับที่ 7/2550
เรื่อง ชื่อรายการและลักษณะของรายการ
ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน"
 
ตามที่ได้มีประกาศสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ฉบับที่ 6 เรื่องผังรายการประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2550 แล้วนั้น บัดนี้ เพื่อให้ผู้ฟังมีความสะดวกในการเลือกรับฟังรายการตามความต้องการ จึงขอประกาศชื่อรายการและลักษณะของรายการแต่ละรายการไว้ดังต่อไปนี้
 1. ข่าวประจำวัน ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.00 – 20.15 น. เป็นรายการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และในต่างประเทศในแต่ละวัน
 2. บทความน่าสนใจ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ เวลา 20.30 – 21.00 น. เป็นรายการนำเสนอบทความที่น่าสนใจซึ่งผู้ดำเนินรายการนำมาจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรอบรู้ และให้รู้เท่าทันโลก
 3. คุยทุกเรื่องกับหมีน้อยตาดำๆ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 21.15 – 22.00 น. เป็นรายการที่ผู้ดำเนินรายการนำเสนอในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การใช้ชีวิต การบ้านการมุ้ง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กิ๊ก แฟน ได้ทั้งหมด
 4. วิทยุ MoDErN_SnC ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 22.15 – 23.00 น. เป็นรายการสดที่ออกอากาศตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ดำเนินรายการสุดหล่อ เน้นการเปิดเพลงตามใจผู้ฟังอย่างแท้จริง มีทั้งเพลงใหม่ เพลงเก่ารุ่นพ่อ เพลงสากล ฯลฯ
 5. คณิตศาสตร์รายสัปดาห์ ออกอากาศเป็นประจำวันทุกวันอังคาร เวลา 20.30 – 21.00 น. เป็นรายการที่นำเสนอความรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
 6. เกร็ดจากต่างแดน ออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 20.30 – 21.00 น. เป็นรายการที่นำเสนอเกร็ดความรู้ และเรื่องราวจากต่างประเทศ จากหน้าหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์
 7. ล้วงลึกข้อสอบ O-NET ออกอากาศเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.30 – 21.00 น. เป็นรายการที่นำเสนอลักษณะข้อสอบ O-NET ในปีที่ผ่านๆ มา เท่าที่มีการอนุญาตให้เผยแพร่ได้ รวมทั้งการเฉลยและวิเคราะห์ข้อสอบในมุมมองของผู้ดำเนินรายการ
 8. IT น่ารู้ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 – 21.00 น. เป็นรายการที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ IT ความก้าวหน้าทาง ICT ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ
 9. หนังสือน่าอ่าน ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 – 21.00 น. เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับหนังสือที่น่าสนใจ ไม่จำกัดแนว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการอ่านของเยาวชนไทย
 10. เปิดกรุเพลงเก่า ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 21.15 – 22.00 น. เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับเพลงเก่าๆ ของไทย โดยเฉพาะเพลงลูกกรุงของชรินทร์ นันทนาคร และสุเทพ วงศ์กำแหง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
 11. รู้ทันสุขภาพ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.30 – 21.00 น. เป็นรายการที่นำเสนอสาระความรู้ทางด้านสุขภาพ โดยนำข้อมูลมาจากหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ต่างๆ
 12. เลาะรั้วสถาบันอุดมศึกษา ออกอากาศเป็นประจำวันทุกวันเสาร์ เวลา 14.15 – 15.00 น. เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวการเรียน การทำกิจกรรม และใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา รายการนี้เหมาะกับเด็ก ม.ปลาย ที่กำลังก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยทุกคน
 13. ตอบปัญหาวิชาการ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 15.15 – 16.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 21.15 – 22.00 น. เป็นรายการที่ผู้ดำเนินรายการจะมาตอบปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯลฯ
 14. เจ้าหนูจำไม? ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.15 – 14.00 น. เป็นรายการที่นำเสนอหัวข้อคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "ทำไม?" ทั้งสิ้น ซึ่งผู้ดำเนินรายการค้นคว้ามาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นผู้ฟังสามารถตั้งคำถามเข้ามายังรายการได้ด้วยหัวข้อว่า "ทำไม?" โดยผู้ดำเนินรายการยินดีตอบให้
 15. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.15 – 15.00 น. เป็นรายการที่นำเสนอข้อมูลการศึกษาต่อในระดับต่างๆ รวมทั้งการทำงานในแต่ละอาชีพว่ามีลักษณะอย่างไร
 16. เจาะเบื้องหลังเว็บไซต์ชื่อดัง ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.15 – 16.00 น. เป็นรายการที่นำเสนอเบื้องหลังของเว็บไซต์ชื่อดัง 2 แห่งเท่านั้น คือ www.thai-mathpaper.net และ www.sudipan.net โดยเฉพาะเจาะลึกวิธีการทำงานแต่ละขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นเว็บไซต์แบบนี้ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
"หมีน้อยตาดำๆ"
ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน"

Advertisements