ประกาศสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ฉบับที่ 6/2550
เรื่อง ผังรายการสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน"
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2550
 
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายการให้บริการสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" จึงขอประกาศผังรายการประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2550 ไว้ดังต่อไปนี้
 
ผังรายการภาคกลางวัน ออกอากาศทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่นๆ
วันเสาร์
 • 13.15 – 14.00 น. คุยทุกเรื่องกับหมีน้อยตาดำๆ
 • 14.15 – 15.00 น. เลาะรั้วสถาบันอุดมศึกษา
 • 15.15 – 16.00 น. ตอบปัญหาวิชาการ (Mail and MSN Messenger)
วันอาทิตย์
 • 13.15 – 14.00 น. เจ้าหนูจำไม?
 • 14.15 – 15.00 น. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • 15.15 – 16.00 น. เจาะเบื้องหลังเว็บไซต์ชื่อดัง
ผังรายการภาคกลางคืน ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์
วันจันทร์
 • 20.00 – 20.15 น. ข่าวประจำวัน
 • 20.30 – 21.00 น. บทความน่าสนใจ
 • 21.15 – 22.00 น. คุยทุกเรื่องกับหมีน้อยตาดำๆ
 • 22.15 – 23.00 น. วิทยุ MoDErN_SnC
 • 23.00 – 24.00 น. Green Musics
วันอังคาร

 • 20.00 – 20.15 น. ข่าวประจำวัน
 • 20.30 – 21.00 น. คณิตศาสตร์รายสัปดาห์
 • 21.15 – 22.00 น. คุยทุกเรื่องกับหมีน้อยตาดำๆ
 • 22.15 – 23.00 น. วิทยุ MoDErN_SnC
 • 23.00 – 24.00 น. Green Musics

วันพุธ

 • 20.00 – 20.15 น. ข่าวประจำวัน
 • 20.30 – 21.00 น. เกร็ดจากต่างแดน
 • 21.15 – 22.00 น. คุยทุกเรื่องกับหมีน้อยตาดำๆ
 • 22.15 – 23.00 น. วิทยุ MoDErN_SnC
 • 23.00 – 24.00 น. Green Musics

วันพฤหัสบดี

 • 20.00 – 20.15 น. ข่าวประจำวัน
 • 20.30 – 21.00 น. ล้วงลึกข้อสอบ O-NET 
 • 21.15 – 22.00 น. คุยทุกเรื่องกับหมีน้อยตาดำๆ
 • 22.15 – 23.00 น. วิทยุ MoDErN_SnC
 • 23.00 – 24.00 น. Green Musics
วันศุกร์

 • 20.00 – 20.15 น. ข่าวประจำวัน
 • 20.30 – 21.00 น. IT น่ารู้ 
 • 21.15 – 22.00 น. คุยทุกเรื่องกับหมีน้อยตาดำๆ
 • 22.15 – 23.00 น. วิทยุ MoDErN_SnC
 • 23.00 – 24.00 น. Green Musics
วันเสาร์

 • 20.00 – 20.15 น. ข่าวประจำวัน
 • 20.30 – 21.00 น. หนังสือน่าอ่าน
 • 21.15 – 22.00 น. เปิดกรุเพลงเก่า
 • 22.15 – 23.00 น. วิทยุ MoDErN_SnC
 • 23.00 – 24.00 น. Green Musics
วันอาทิตย์

 • 20.00 – 20.15 น. ข่าวประจำวัน
 • 20.30 – 21.00 น. รู้ทันสุขภาพ
 • 21.15 – 22.00 น. ตอบปัญหาวิชาการ (LIVE on SudiChat)
 • 22.15 – 23.00 น. วิทยุ MoDErN_SnC
 • 23.00 – 24.00 น. Green Musics

หมายเหตุ

 1. รายการ Green Musics ไม่มีผู้ดำเนินรายการ และรายการจะสิ้นสุดลงพร้อมกับการปิดสถานี โดยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
 2. ผังรายการนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

Advertisements