เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2543 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Program) ได้ประกาศให้วันดังกล่าวของทุกปีเป็น "วันคุ้มครองโลก" หรือ "Earth Day" ในวันดังกล่าวจึงเป็นโอกาสสำคัญของคนทั่วโลกในการมาร่วมกันตระหนักในสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติอย่างรุนแรง ทางด้านประเทศไทยเองก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นเรียกว่า "คอนเสิร์ตวันคุ้มครองโลก" โดยในครั้งนั้นมีการร้องเพลง "โลกสวยด้วยมือเรา" จากฝีมือการแต่งของคุณดี้-นิติพงษ์ ห่อนาค ซึ่งเพลงนี้สร้างความประทับใจให้กับคนหลายๆ คนจนกระทั่งทุกวันนี้
 
Blog วันนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันร้องและรับฟังเพลงนี้พร้อมๆ กันครับ!
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
Advertisements