โดยส่วนตัวผมเองวนเวียนอยู่กับงานเขียนมาก็หลายปี แต่การเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนั้นคงจะเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว หลังจากที่ผมได้เรียบเรียงหนังสือเรียนออนไลน์ชุด "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" (อันโด่งดัง) โดยที่ผมใช้ประสบการณ์ส่วนตัวจากการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาผสมกับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา จนมาลงตัวตรงที่ว่าจะนำเสนอเนื้อหาในแนวใหม่ที่เน้น "โครงสร้าง" ของคณิตศาสตร์ตามธรรมชาติของมันเอง ซึ่งผมได้นำหลักสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย มาวิเคราะห์ ในที่สุดก็ได้แบ่งหนังสือเรียนออนไลน์ชุดนี้ออกเป็น 15 เล่มดังนี้
 
เล่มที่ 1 หลักคณิตศาสตร์
เล่มที่ 2 ทฤษฎีเซตเบื้องต้น
เล่มที่ 3 ระบบจำนวนจริง
เล่มที่ 4 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
เล่มที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เล่มที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์
เล่มที่ 7 เมทริกซ์
เล่มที่ 8 จำนวนเชิงซ้อน
เล่มที่ 9 เวกเตอร์
เล่มที่ 10 ลำดับและอนุกรม
เล่มที่ 11 แคลคูลัสเบื้องต้น
เล่มที่ 12 สถิติเบื้องต้น
เล่มที่ 13 คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็น
เล่มที่ 14 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
เล่มที่ 15 กำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น
 
งานเขียนชุดนี้ผมคิดว่าเป็น "ประวัติศาสตร์" อีกชิ้นหนึ่งในชีวิตของตัวเองก็ว่าได้ และอีกประการหนึ่งก็คือ ผมตั้งใจจะให้เป็นงานเขียนชิ้นประวัติศาสตร์ของการศึกษาของชาติด้วย ผมเริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อหนังสือแต่ละเล่ม โดยเล่มใดที่มีเนื้อหาซึ่งจบในตอนเดียว คือ แทบไม่มีการกล่าวถึงในระดับอุดมศึกษาเลยก็จะตั้งชื่อเรื่องตามนั้น แต่ถ้าเรื่องใดที่มีการศึกษาอย่างลึกซึ้งในระดับอุดมศึกษาก็จะใช้ชื่อว่า "เบื้องต้น" ซึ่งหมายความว่าการนำเสนอนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของที่มีทั้งหมดในระดับอุดมศึกษา
 
จากจุดเริ่มต้น จำได้ว่าผมเขียนหนังสือเล่มแรกเรื่อง "เซตเบื้องต้น" ซึ่งเป็นหนังสือเรียนออนไลน์ลำดับที่ 2 การเขียนหนังสือเล่มนี้นับว่ากระท่อนกระแท่นพอสมควร เพราะเนื้อหาส่วนนี้ในระดับ ม.ปลาย กับในระดับอุดมศึกษานั้นค่อนข้างจะแตกต่างกันมาก ก็เลยนำเสนออย่างผิวเผิน ถ้าจะให้ประเมินหนังสือทุกเล่มที่เขียนในชุดเดียวกัน ผมคิดว่าเล่มนี้เป็นเล่มแรก และเป็นเล่มที่ "ห่วยแตก" ที่สุดด้วย
 
ต่อมาก็เขียนหนังสือเรื่อง "หลักคณิตศาสตร์" ซึ่งเป็นหนังสือเรียนออนไลน์ลำดับที่ 1 ที่ผมถือว่า "ห่วยแตกที่สุด" ในยุคหนึ่ง แต่ขณะนี้ผมได้เรียบเรียงใหม่ทั้งหมดแล้ว จึงหมดข้อครหาเรื่อง "ห่วยแตก" ไปในที่สุด
 
สำหรับหนังสือเรียนออนไลน์เล่มที่ 3 – 11 (ยกเว้นเล่มที่ 4 ซึ่งผมเรียบเรียงที่หลัง) ก็เขียนเรียงกันมาตามลำดับ โดยในตอนต่อๆ ไปผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเบื้องหลังการเขียนหนังสือแต่ละเล่ม ซึ่งพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง!
 
สิ่งที่จำเป็นมากสำหรับงานเขียนโดยเฉพาะงานเขียนเชิงวิชาการนั้นก็คือ "แหล่งอ้างอิง" การเขียนหนังสือเรียนออนไลน์ของผมก็เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะอ้างอิงตำราในระดับอุดมศึกษา และมีบ้างที่อ้างอิงตำราจากต่างประเทศ ส่วนน้อยที่จะอ้างอิงตำราในระดับมัธยมศึกษา เพราะผมคิดว่างานเขียนที่อิงกับตำราในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นมีอยู่มากแล้ว และอีกประการหนึ่งก็คือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของงานเขียนชุดนี้ คือ การนำเสนอโครงสร้างของคณิตศาสตร์อย่างที่มันเป็น ซึ่งตำราในระดับนี้ไม่ค่อยจะนำเสนอกัน
 
อุปสรรคที่น่ากลัวอย่างหนึ่งของงานเขียนชุดนี้ก็คือ การผสมผสานเนื้อหาของระดับ ม.ปลาย และระดับอุดมศึกษาเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็น "ธง" หรือวัตถุประสงค์หลักของหนังสือเรียนออนไลน์ชุดนี้ตั้งแต่แรก ด้วยธงที่ตั้งไว้เช่นนี้จึงทำให้การเลือกเนื้อหานั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก นั่นเพราะว่ากลุ่มผู้อ่านที่เป็นเป้าหมายหลักนั้น คือนักเรียน ม.ปลายทั่วไป ดังนั้น การนำเอาเนื้อหาในระดับอุดมศึกษามาผสมผสาน จึงเป็นไปในทางชักนำหรือกระตุ้นให้เกิดความสนใจก็เพียงพอแล้ว ไม่ได้เจตนาจะสร้างภาพที่น่ากลัวว่าการเรียนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษานั้นเป็นไปอย่างถึงเลือดถึงเนื้อ
 
โดยส่วนตัวผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า ในช้างทั้งโขลงย่อมมีช้างเผือกสัก 1 เชือกแน่ๆ
 
ดังนั้น ผมจึงหมายใจว่า หนังสือเรียนออนไลน์ชุดนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจเล็กๆ น้อยๆ ให้กับเด็กคนหนึ่งซึ่ง "บังเอิญ" ผ่านมาเห็นหนังสือเรียนออนไลน์ชุดนี้ แล้วก็สามารถตัดสินใจอนาคตของตัวเองได้ว่าจะเอาอย่างไร หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นการสร้างแรงจูงใจว่าอย่างน้อยก็มีคนที่สนใจแบบเดียวกับเขา
 
ทั้งนี้ ผมไม่ได้สนใจว่าเขาคนนั้นจะเดินตามรอยเท้าผมหรือไม่ แต่ผมสนใจว่าการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้นจะเดินไปอย่างไรมากกว่า ผมไม่อยากให้คนหลายๆ คนมองว่าการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเพียงคณะเก็บตกของคนที่ไม่ได้เรียนหมอ หรือของคนที่ไม่ได้เรียนวิศวะ หรือไม่อยากให้คนหลายๆ คนมองว่าเป็นคณะของเด็กทุนเท่านั้น ซึ่งผมคิดว่าหนังสือเรียนออนไลน์ชุดนี้คงจะมีส่วนบ้างเล็กๆ น้อยๆ ในการพัฒนาการศึกษาของชาติของเราครับ
Advertisements