Blog ในหัวข้อเพลงเฉลิมพระเกียรตินี้ ผมตั้งใจทำขึ้นเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 โดยในตอนแรกนี้ผมจะขอนำเสนอเพลง "ภูมิแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา" ดังนี้ครับ
 
(ญ) บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดาลให้ ที่ในยุ้งฉางมีข้าว
น้ำรินดินดีใครเล่า ทุกข์ใดเหินไปบรรเทา ด้วยพระบาท
เกือบศตวรรษ ธ นำไทยทั้งชาติ พ้นภัย
 
(ช) แผ่นดินถิ่นเมืองทอง ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุ้มครองไทยไว้
ธ เป็นพลังแผ่นดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย
อุ่นใจไพร่ฟ้า พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา
 
(พร้อมกัน) อ้า องค์สุริย์ศรีมีธรรมส่อง ปกครองอย่างทรงพระเมตตา
ดุจบิดรเหล่าประชา ทุกข์ร้อนใดๆ กรายมา โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ
ภูมิใจไทยร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง ภูมิพลัง แผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน
เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนาหทัยสุขล้ำสมจินต์
เพริดแพร้วพิพัฒน์ เพทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์ มหาราชา ภูมิพลฯ
 
สำหรับเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทรมหาราชานั้นจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในสังกัดกองทัพบก รับเป็นเจ้าภาพเชิญศิลปิน 9 ท่านมาร่วมกันประพันธ์เพลงนี้ และต่อมาได้เชิญนักร้อง 72 ท่านมาร่วมกันขับร้องเพลงนี้ นับเป็น 1 ใน 6 เพลงสำคัญของแผ่นดินเลยทีเดียวครับ
 
สำหรับเพลงเฉลิมพระเกียรติในตอนต่อไป ผมจะขอนำเสนอเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" ซึ่งใช้เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 อย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะครับ
Advertisements