เพลงปลุกใจให้มีความรักชาติอีกเพลงหนึ่งที่เด็กสมัยนี้คงหาโอกาสฟังได้ยากมากแล้วก็คือ เพลง "สยามานุสติ" นั่นเอง ในสมัยที่ผมยังเด็กเวลานั่งรถไปโรงเรียนก็จะเปิดวิทยุแล้วไปเจอรายการ "สยามานุสติ" เป็นรายการของกองทัพบกซึ่งออกอากาศในช่วงก่อน (หรือหลัง…ผมจำไม่ได้) 07.00 น. แล้วก็มีการออกอากาศเพลงนี้ทุกครั้งก่อนเข้ารายการ ผมฟังเพลงนี้ทุกวันๆ จนกระทั่งจำเนื้อร้องได้ขึ้นใจ และสามารถร้องตามได้ทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้ครับ
 
ทั้งนี้ เพลง "สยามานุสติ" นั้นเป็นส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นโดยได้แนวมาจากคำขวัญปลุกใจคนอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 พระองค์จึงทรงพระราชนิพนธ์เป็นโคลงสี่สุภาพจำนวน 4 บทด้วยกัน บทที่นำมาใส่ทำนองเพลงนี้เป็นบทที่ 3 และบทที่ 4 ของโคลงดังกล่าว แต่เมื่อนำมาเรียบเรียงเป็นเพลง "สยามานุสติ" อย่างที่เราได้ยินกันนั้น ได้สลับเอาบทที่ 4 ขึ้นมาก่อน สิ่งที่ควรรู้อีกประการหนึ่งก็คือ เพลง "สยามานุสติ" ดังกล่าวนี้เป็นผลงานของนารถ ถาวรบุตร
 
     หากสยามยังอยู่ยั้ง     ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง           ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง         ไทยอยู่ ได้ฤๅ
เราก็เหมือนมอดม้วย        หมดสิ้น สกุลไทยฯ
     ใครรานใครรุกด้าว     แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ            ขาดดิ้น
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล      ยอมสละ สิ้นแล
เสียชีพไป่เสียสิ้น           ชื่อก้อง เกียรติงามฯ
Advertisements