ชื่อ Blog ในวันนี้ผมตั้งใจจะให้มีนัย 2 ประการด้วยกัน โดยนัยแรก หมายถึง ฤดูกาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ ฤดูหนาว และนัยที่สองหมายถึง เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ลมหนาว" นั่นเอง
 
คุณคงจะสังเกตเห็นว่า สภาพอากาศที่มีฝนตกชุกมาโดยตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมาเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไป โดยมีลมหนาวเข้ามาแทนที่ ถึงแม้ว่าจะมาเพียงช่วงเช้า แต่ก็มากพอที่จะทำให้เราได้รู้ว่า ฤดูหนาวใกล้เข้ามาแล้ว ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ เพราะว่าฤดูหนาวในปีนี้ทำท่าว่าจะยาวนานกว่าปกติ
 
สำหรับเพลงพระราชนิพนธ์ "ลมหนาว" ข้อมูลจาก Wikipedia บอกว่า เพลงพระราชนิพนธ์ "ลมหนาว" นั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 19 โดยทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อปี พ.ศ.2497 โดยได้นำออกบรรเลงเป็นครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 ทั้งนี้ เพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้แรกทีเดียวมีคำร้องเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา แต่งคำร้องเป็นภาษาไทย
 
สำหรับคำร้องรวมถึงเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ "ลมหนาว" นั้นผมจะหามาลงทีหลังนะครับ…
Advertisements