ในชีวิตของคนทำเว็บไซต์อย่างผม (Thai Mathematics Online: คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์) สิ่งที่ผมคาดหวังมาตลอดก็คือ การได้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวมถึงนิสิตนักศึกษาในชั้นปีที่ 1) ส่วนอื่นๆ ที่ตามมาจากการมีเว็บไซต์ เช่น ความนิยมในตัวเว็บไซต์ ความทันสมัยของข้อมูล เป็นต้น ผมถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะทำเว็บไซต์ต่อไปครับ สำหรับ Blog วันนี้ผมจะขอหยิบผลพลอยได้อันหนึ่งขึ้นมาวิจารณ์กันสักเล็กน้อย ซึ่งผมมีความภูมิใจที่จะนำเสนอเป็นอย่างยิ่งครับ
 
 
จากกราฟข้างบน เป็นกราฟแสดงจำนวน Pageviews (กราฟเส้นสีแดง) จำนวน Unique IPs (กราฟเส้นสีม่วง) และจำนวน Sessions (กราฟเส้นสีเขียวอ่อน) ย้อนหลัง 1 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ตารางที่อยู่ถัดจากกราฟเป็นตารางสรุปในรอบ 3 เดือนแรกของปีนี้ครับ โปรดสังเกตในแถว 02/2008 ช่องสีเขียว ซึ่งหมายถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 มีจำนวน Pageviews มากที่สุดในรอบ 4 ปี คือ 31,517 หน้า และในขณะเดียวกันก็ทำสถิติจำนวน Unique IPs สูงสุดในรอบ 4 ปีอีกเช่นกัน คือ 11,256 IPs
 
ทีนี้ลองเปรียบเทียบกับกราฟแสดงจำนวน Pageviews และจำนวน Unique IPs ซึ่งผมรวบรวมและวิเคราะห์จาก Truehits โดยใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel ดูนะครับ
 
จากกราฟแท่งสีม่วงซึ่งเป็นจำนวน Unique IPs นั้นจะเห็นว่ายอดที่สูงที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมานี้เองครับ ในขณะที่กราฟแท่งสีเหลือง ซึ่งเป็นจำนวน Unique IPs นั้นก็เป็นสถิติของเดือนที่ผ่านมาซึ่งสูงที่สุดเช่นกัน และที่สำคัญจะเห็นได้ถึงจำนวน Pageviews และ Unique IPs ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยทางซ้ายมือสุดเป็นกราฟแท่งแสดงจำนวน Pageviews และจำนวน Unique IPs ในช่วงปี พ.ศ.2547 ครับ และสำหรับเดือนนี้ (มีนาคม พ.ศ. 2551) อยู่ทางขวามือสุดนะครับ…
 
อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลจำนวน Pageviews และจำนวน Unique IPs ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาที่ใช้บริการของ Truehits พบว่า จำนวน Pageviews ทั้งสิ้นประมาณ 3.83 แสนหน้า และจำนวน Unique IPs ประมาณ 9.6 หมื่นไอพี และเมื่อนำข้อมูลรายเดือนตลอดปี 4 นี้มาสร้างแบบจำลองเชิงเส้น ผมได้พยากรณ์ว่าในช่วงกลางปีนี้ คือ ราวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2551 จะมีจำนวน Pageviews รวมทั้งสิ้นประมาณ 4.5 แสนหน้า และจำนวน Unique IPs รวมทั้งสิ้นประมาณ 1.2 แสนไอพีครับ
 
ความจริงแล้วผมได้ทำการวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดมากกว่านี้ แต่คงจะไม่นำเสนอในที่นี้นะครับเพราะเป็นรายละเอียดทางเทคนิคซึ่งต้องมีความรู้ทางสถิติบ้างเล็กน้อยจึงจะอ่านผลได้เข้าใจครับ
 
ทั้งหมดนี้ คือ ความภาคภูมิใจเล็กๆ ของคนทำเว็บไซต์อย่างผมที่อยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้รับทราบและร่วมยินดีไปกับผมด้วยนะครับ และหวังว่าใครสักคนที่อยากจะมีเว็บไซต์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ขอให้มีวันเริ่มต้นเท่านั้นแหละครับ วันที่ท่านจะได้มีความภาคภูมิใจก็คงจะมีอย่างแน่นอน
 
link ที่เกี่ยวข้อง (ทบทวนดูว่าผมเขียนถึงเว็บไซต์ของตัวเองเมื่อไหร่ และในแง่มุมใดบ้าง?)
 
หมายเหตุ
Truehits เป็นเว็บไซต์สำหรับการตรวจสอบสถิติของเว็บไซต์ในแง่มุมต่างๆ ซึ่งจัดทำโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) คนไทยที่มีเว็บไซต์สามารถสมัครได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถ้าต้องการข้อมูลสถิติเชิงลึกก็อาจต้องมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยครับ
– Pageviews คือ จำนวนครั้งหรือจำนวนคลิกหน้าเอกสารในแต่ละเว็บไซต์
– Unique IPs คือ จำนวนไอพีซึ่งไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน
– Unique Sessions คือ ระยะเวลาที่ผู้ใช้แต่ละคนเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยจะมีค่า +1 ทุกๆ 20 นาที (สำหรับการวัดสถิติของ Truehits)
Advertisements