วันนี้หัวข้อ Blog ดูห้วนๆ ไปหน่อย ผมลองคิดหัวข้อที่เหมาะสมอยู่สักพักก็คิดไม่ออก แต่ก็อยากเขียน blog นี้ขึ้นมาทันทีครับ เพื่ออย่างน้อยที่สุดจะได้เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ตลอดไป ซึ่งเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ลงเอยที่ "สำเนาหลักฐาน" น่าจะชัดเจนที่สุดครับ
 
เรื่องของเรื่องก็คือ เมื่อเวลา 22.20 น. ที่ผ่านมาผมได้ตรวจสอบตัวนับสถิติซึ่งผมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเอามาใช้ทำตัวนับพบว่า นับจากวันที่เริ่มใช้ตัวนับนี้เป็นครั้งแรกจนกระทั่งถึงเมื่อสักครู่ดังกล่าว หน้าโฮมเพ็จของเว็บไซต์ได้มีผู้เยี่ยมชมครบ 100,000 (หนึ่งแสนหน้าถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ!! ในขณะที่จำนวนผู้ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ทั้งหมดทั้งส่วนที่เป็นบทความ หนังสือเรียนออนไลน์ แบบฝึกหัด และแบบทดสอบทั้งหมด รวมทั้งสิ้นกว่า 289,000 หน้าอีกด้วย
 
เพราะฉะนั้นแล้ว เป้าหมายต่อไปที่ผมและท่านทั้งหลายต้องช่วยกันพาไปให้ถึงมี 2 ประการด้วยกัน คือ จำนวนผู้ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ทั้งหมด 300,000 หน้า และจำนวนผู้คลิกทั้งหมด (ทั้งในส่วนโฮมเพ็จ เนื้อหาที่ไม่ใช่ PDF และเนื้อหาที่เป็น PDF) รวมทั้งสิ้น 450,000 หน้า ในช่วงกลางปีนี้ด้วยครับ
 
สำหรับรูปภาพข้างล่างนี้เป็น screen เพื่อยืนยันว่าหน้าโฮมเพ็จนั้นได้มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 100,000 หน้า…
 
one_hundred_thousand_counters
Advertisements