นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบมานานแล้วว่า ในวันที่ 27 เมษายน ของทุกปีเป็นวันที่กรุงเทพมหานครมีอากาศร้อนที่สุด สาเหตุก็เนื่องมาจากการที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับระนาบของกรุงเทพมหานครพอดี* (ดูหมายเหตุท้าย blog ประกอบ) แต่จากที่ผมสังเกตในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาพบว่า การค้นพบที่ว่านั้นไม่เป็นความจริงเสียแล้ว สาเหตุสำคัญก็เนื่องมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนั่นเอง กล่าวคือ ในช่วงเดือนเมษายนนั้นตามทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยาบอกเราว่า ประเทศไทยอยู่ในฤดูร้อน อากาศโดยทั่วไปจะร้อนอบอ้าว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส และอาจเกิดพายุฤดูร้อนได้บ้าง แต่ทุกวันนี้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะในหลายพื้นที่มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีพายุฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็มีปรากฏการณ์ฟ้าหลัว* เกิดขึ้นเป็นประจำ ทั้งๆ ที่ควรจะมีท้องฟ้าสดใส
 
ก็ต้องจับตาดูต่อไปว่า ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นวันที่ 27 เมษายน อีกครั้งหนึ่งนั้นสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไร จะร้อนที่สุดตามทฤษฎีหรือไม่ หรือว่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทฤษฎีถูกทำลายลงครับ…
 
หมายเหตุ
1. ผมเขียนว่า "…ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับระนาบของกรุงเทพมหานคร…" ก็เพราะว่า การพูดถึง "มุม" นั้นจะต้องมีการอ้างอิงว่าทำมุมกับอะไรทุกครั้ง เช่น เส้นตรง A ทำมุมแหลมกับเส้นตรง B อย่างนี้เป็นต้น มิใช่บอกว่าจุด A ตั้งฉากกับจุด B ซึ่งเรา (ผม?) ไม่สามารถอธิบายได้ว่า "จุด" ทั้งสองตั้งฉากกันได้อย่างไร เราจึงต้องกำหนดค่าอ้างอิงขึ้นมา ซึ่งก็คือ เส้นตรงแต่ละเส้นที่มีแต่ละจุดบรรจุอยู่นั่นเอง ในทำนองเดียวกัน ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครนั้นก็ต้องกำหนดค่าอ้างอิงให้ชัดเจนว่า "ตั้งฉากกับระนาบ" ของกรุงเทพมหานคร
 
2. ฟ้าหลัว คือ ปรากฏการณ์ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กปะปนอยู่ในชั้นบรรยากาศ มีผลให้อากาศขะมุกขมัวราวกับว่าฝนจะตก
Advertisements