"Think Big" เป็นชื่อหนังสือเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างแรงผลักดันให้ตนเองทำอะไรสักอย่างจนกระทั่งประสบความสำเร็จ แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาแนะนำให้อ่านหนังสือนะครับ เพียงแต่จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ "คิดใหญ่" เพื่อให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องที่ต้องการทำครับ
 
การ "คิดใหญ่" มีข้อดีก็คือ ทำให้เรามีเป้าหมายในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ และรู้จักอดทนรอ แต่เมื่อสิ่งที่เราหวังว่าจะประสบความสำเร็จนั้นล้มเหลวหรือสะดุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ก็จะทำให้เราไม่รู้สึก "เสียใจ" หรือ "เสียดาย" มากเกินไป และในบางครั้งก็อาจเกิดแรงผลักดันอีกสักครั้งเพื่อทำให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จได้ในที่สุด เพราะฉะนั้นแล้ว "ใจ" จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับ
 
ในทางกลับกัน ถ้าเราไม่สร้าง "Think Big" ในสิ่งที่เราต้องการทำ เมื่อใดที่สิ่งนั้นประสบความล้มเหลวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม สิ่งที่เราทำนั้นก็อาจทำให้เรารู้สึก "เสียใจ" หรือ "เสียดาย" จนเกินไป และอาจทำให้หมดแรงผลักดันที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปในที่สุดก็ได้
 
ทั้งนี้ มิใช่หมายความว่า เราต้องสร้าง "Think Big" กับทุกๆ เรื่องที่เราต้องการทำนะครับ ผมคิดว่าการสร้าง "Think Big" นั้นควรทำก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจริงๆ การสร้าง "Think Big" อย่างพร่ำเพรื่อก็อาจให้ผลสะท้อนที่ไม่สู้ดีนัก เพราะจะกลายเป็นว่าเราให้ความสำคัญที่สุดในทุกๆ เรื่องที่ทำ ซึ่งไม่จำเป็นถึงขนาดนั้น ทางออกก็คือ การจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่ต้องทำต่างหาก เมื่อเรารู้ว่าสิ่งใดสำคัญก็สร้างกระบวนการ "Think Big" ให้กับสิ่งนั้น ส่วนที่มีความสำคัญน้อยลงมาตามลำดับก็ดำเนินไปตามปกติ
 
เทคนิคนี้เอาไปประยุกต์ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งก็สอดคล้องกันโดยบังเอิญกับเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ "PERT/CPM" โดยการใช้ทฤษฎีข่ายงานมาแก้ปัญหาการบริหารโครงการ โดยมีการกำหนดลำดับความสำคัญของแต่ละกิจกรรมในโครงการหนึ่งๆ กิจกรรมใดที่สามารถดำเนินการไปพร้อมกับกิจกรรมอื่นๆ ได้ก็สามารถทำได้ทันที ในขณะที่บางกิจกรรมต้องรอให้กิจกรรมก่อนหน้าสิ้นสุดลงเสียก่อนจึงจะดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ต่อไปได้
 
หวังว่าสิ่งที่นำเสนอมานี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับ…
Advertisements