ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.รามคำแหง เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2552 ที่ผ่านมาครับ ที่ผมเขียน blog นี้ก็เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งพิธีหนึ่งในชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะครับ
 
บรรยากาศในวันนั้นผู้คนไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควร (ในความคิดของผม) คุณคงสังเกตเห็นได้จากภาพถ่ายนะครับ ในวันนั้นตามหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีแทนพระองค์ จะเกิดขึ้นในเวลา 13.00 น. โดยประมาณ แต่ทางมหาวิทยาลัยนัดเรียกแถวบัณฑิตกันตั้งแต่เวลา 08.30 น. ในระหว่างนั้นก็ต้องขึ้นไปนั่งรอบนห้องเรียนซึ่งวันนั้นถูกแปลงสภาพเป็นห้องเรียกแถวบัณฑิต ในห้องนั้นก็จะมีการตรวจสภาพบัณฑิตเป็นรายบุคคลว่า แต่งกายถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือไม่ (ซึ่งก็มีอยู่เกือบสิบรายที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ ก็ต้องมีการแก้ไขกันพอสมควร แต่ผมก็ไม่เห็นว่ามีใครที่ผิดระเบียบถึงที่สุดจนถึงขั้น "พลาดโอกาสครั้งสำคัญ" นะครับ) รวมถึงมีการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่อาจเป็นอันตรายต่อองค์ประธานในพิธี รวมทั้งเพื่อนบัณฑิตท่านอื่นๆ อย่างละเอียดอีกด้วย ในระหว่างที่นั่งรอก็มีการตุนเสบียงเข้าท้องบัณฑิตทุกท่านซึ่งประกอบด้วยน้ำดื่มยี่ห้อ "ศิลา" ซึ่งผลิตโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง (อันที่จริงเขาแจกเสบียงที่ว่านี้ก่อนจะเดินเข้าห้องเรียกแถวบัณฑิตครับ) รวมถึงผลิตภัณฑ์จาก "การบินไทย" เป็นขนมปังไส้กรอก และ "แป้งชาเขียวไส้ถั่วแดง" ครับ
 
ผมลืมบอกไปว่า ในวันนั้นมีจำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น 4,181 ท่าน แต่ยอดรวมจริงๆ ซึ่งเขาตัดยอดเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. อยู่ที่ประมาณ 4,000 ท่าน เท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วย (เรียงตามลำดับที่ขึ้นรับพระราชทานฯ)
– ปริญญากิตติมศักดิ์ (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
– ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (hood สีฟ้า)
– ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (hood สีชมพู)
– ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (hood สีเหลือง) ทั้งนี้ รวมถึงสาขาวิชาแพทย์แผนไทย (hood สีเหลือง) และสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (hood สีเขียวเข้ม) ที่รับในนามคณะวิทยาศาสตร์
– ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (hood สีม่วง)
– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (hood สีเลือดหมู) และ
– ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน (hood สีเขียวอ่อน)
 
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องนั่งรออยู่ที่ห้องเรียกแถวบัณฑิตถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ก็ทยอยเดินแถวลงไปที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ เมื่อถึงที่นี่ บัณฑิตทุกท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปจากหอประชุมฯ ยกเว้นมี "เหตุสุดวิสัยอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้"
 
ในที่สุดเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงครับ เมื่อองค์ประธานในพิธีเสด็จพระราชดำเนินมาถึงหอประชุมฯ ก่อนเวลา 13.00 น. เล็กน้อย (จากการกะของผม แต่เวลาจริงท่านคงได้ทราบจากข่าวในพระราชสำนักแล้ว) หลังจากนั้นก็เริ่มต้นพิธีการ ซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยถึงในรายละเอียดเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการนี้เอาไว้ครับ อย่างไรก็ตาม สิริรวมเวลาประกอบพิธีเพียง 2 ชั่วโมงเศษๆ เท่านั้น
 
อาจมีหลายคนอยากถามผมว่า… รู้สึกอย่างไรในขณะที่ขึ้นรับพระราชทานฯ
 
ผมก็ตอบได้อย่างง่ายดายว่า… "ผมจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆ" ครับ
 
***สำหรับท่านที่ต้องการชมภาพถ่ายบรรยากาศในวันพิธีฯ สามารถคลิกไปชมได้ที่ "รูปถ่าย" ครับ โดยในขณะนี้เป็นภาพถ่ายชุดที่ 1 ซึ่งใช้กล้องส่วนตัวครับ แต่กำลังรอภาพถ่ายชุดที่ 2 ซึ่งใช้กล้องจากช่างภาพมือทำเงินครับ***
Advertisements