หลังจากเมื่อวันก่อนผมได้เขียนถึงผลคะแนนสอบ TOEFL iBT ไปแล้วก็ปรากฏว่า ใบคะแนนอย่างเป็นทางการที่เขาเรียกว่า TOEFL Score Report ก็ได้ถูกส่งทางไปรษณีย์มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานครับ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่าแปลกใจหรือตื่นตะลึงแต่อย่างใด เพราะผลคะแนนนั้นได้รับทราบมาแล้วทางเว็บไซต์ของ TOEFL ครับ
 
สำหรับใบคะแนนนั้นมีทั้งหมด 2 หน้า ในหน้าแรกเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าสอบ (test taker) เช่น รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเกิด เป็นต้น นอกจากนั้นก็ยังประกอบด้วยส่วนที่ระบุถึงรหัสของสถาบันการศึกษาที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ ETS ซึ่งเป็นผู้จัดสอบ TOEFL ส่งคะแนนทางระบบออนไลน์ไปให้ได้ (ซึ่งเราสามารถระบุได้เต็มที่ 4 สถาบัน แต่ถ้าใครไม่ได้ระบุไว้ ก็ไม่เป็นไร) จากนั้นก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือ คะแนนสอบ TOEFL iBT นั่นเองครับ โดยเขาจะแสดงคะแนนเป็นรายทักษะทั้ง 4 ด้านของเรา พร้อมทั้งรวมคะแนนให้ด้วย
 
ส่วนสุดท้ายก็คือ "การแปลผลคะแนน" ซึ่งจะเป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผล (มาก?) เกี่ยวกับคะแนนในแต่ละทักษะของเรา โดยในส่วนนี้จะยาวถึง 1 หน้าครึ่งครับ คือ หน้า 2 ทั้งหมด กับอีกครึ่งหน้าแรกส่วนท้าย
 
อย่างไรตาม นอกจาก TOEFL Score Report แล้ว ภายในซองจดหมายที่ ETS ส่งมาให้เรานั้นเขาได้แนบใบ TOEFL iBT Official Score Report Request Form หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ใบแสดงความจำนงขอผลสอบแบบเดียวกันนี้อีก (หลายๆ) ชุดนั่นเองครับ โดยในส่วนนี้จะมีค่าบริการเพิ่มขึ้นอีกชุดละ 17 เหรียญสหรัฐฯ (แต่ไม่เกินคนละ 8 ชุด) ซึ่งในส่วนนี้ใครที่ไม่ต้องการขอใบคะแนนนี้อีกก็ไม่จำเป็นต้องใช้ครับ และในกรณีที่เราสมัครสอบ TOEFL iBT ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาแล้ว เขาก็มีบริการขอใบคะแนนนี้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน ซึ่งก็มีค่าบริการอีกชุดละ 17 เหรียญสหรัฐฯ เช่นกันครับ
Advertisements