ก่อนอื่นขอบ่นสักเล็กน้อยเกี่ยวกับระบบ Live Spaces ของที่นี่ ซึ่งทำให้การเขียนเรื่องใหม่ของผมต้องล่าช้ามานานเกือบ 1 สัปดาห์เลยทีเดียว บางคนอาจพบว่าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Live Spaces แห่งนี้ไม่สามารถล็อกอินเข้ามาลงบทความใหม่ๆ ได้เลย แต่กระนั้นก็ยังคงล็อกอินเข้าไปที่หน้าหลักของ Live Spaces ได้ ก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริง!!
 
มาเข้าเรื่องกันดีกว่า…
 
เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปหาประสบการณ์จากการประชุมวิชาการอีกครั้งหนึ่งครับ แต่ครั้งนี้แตกต่างไปจากครั้งก่อนๆ ตรงที่เป็นการประชุมวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งตรงกับความถนัดของผมที่สุด โดยครั้งนี้มีชื่อว่า "การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ ประจำปี 2552 (APAM 2009)" หลายๆ คนอาจสงสัยว่า APAM นี้ย่อมาจากคำว่าอะไร คำว่า APAM มาจาก Annual Pure and Applied Mathematics นั่นเองครับ ซึ่งเขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สาระสำคัญของการประชุมก็คือ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักคณิตศาสตร์ทั้งรุ่นเยาว์และไม่เยาว์จากทั่วประเทศไทย แต่สำหรับปีนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาฯ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มาครบรอบ 30 ปี และถือเป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางคณิตศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ดังนั้น ในงานนี้จึงมีการเชิญวิทยากรที่เป็นดุษฎีบัณฑิต 2 รุ่นแรกของหลักสูตรนี้จำนวน 5 ท่าน มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานวิจัยที่ท่านเหล่านั้นกำลังให้ความสนใจ ซึ่งวิทยากรทั้ง 5 ท่านนี้ ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รุ่น 1) – Mathematical Finance
2. ศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สวนใต้ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่น 2) – Fixed Point Theorem
3. ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ เนียมมณี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 2) – Probability Theory
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อิ่มจิตต์ เติมวุฒิพงษ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 1) – Real Analysis
5. รองศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ ลีรวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุ่น 2) – Differential Field
 
รายละเอียดการบรรยายพิเศษของวิทยากรแต่ละท่าน ผมคงไม่เล่ารายละเอียดนะครับ เนื่องจากเนื้อหาแน่นจริงๆ คาดว่าคงเก็บรายละเอียดไว้ไม่หมดแน่ๆ อย่างไรก็ตาม ตลอดงาน 2 วัน มีการนำเสนอผลงานของหลายๆ สาขาของคณิตศาสตร์ ผมจึงเลือกที่จะไปฟังการนำเสนอผลงานทางด้าน Algebra ซึ่งก็ตรงกับความถนัดของผมที่สุดสาขาหนึ่ง ก็พบว่ามีความน่าสนใจมากทีเดียวครับ ก็หวังว่าในปีต่อๆ ไปทางภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาฯ คงได้จัดงานที่มีความสำคัญเช่นนี้อีกนะครับ สำหรับผู้อ่านที่เป็นหรือกำลังจะเป็นนักคณิตศาสตร์ก็ลองสำรวจความถนัดของตัวเองว่าถนัดทางสาขาใดก็มุ่งไปทางนั้นจนถึงที่สุด ก็จะประสบความสำเร็จดังเช่นนักคณิตศาสตร์ 5 ท่านที่ได้รับเชิญมาในงานนี้ครับ
Advertisements