ในเดือนกรกฎาคมนี้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่ 2 วันด้วยกัน คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งก็ผ่านพ้นไปแล้ว และยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่ง คือ วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งซึ่งนักคณิตศาสตร์จำนวนไม่น้อยรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งก็คือวันที่ 22 กรกฎาคม นั่นเองครับ
 
ถามว่า… ในมุมมองนักคณิตศาสตร์นั้น วันที่ 22 กรกฎาคม มีความสำคัญอย่างไร?
 
คำตอบก็คือ หากเราเขียนวันที่ 22 กรกฎาคม แบบย่อ เราก็จะเขียนได้เป็น 22/7 ซึ่งก็บังเอิญตรงกับค่าประมาณของค่าไพ (Pi) ที่มีค่าประมาณ 22/7 นั่นเอง ซึ่งอันที่จริงแล้วการกำหนดให้วันที่ 22 กรกฎาคม เป็น "วันที่ระลึกค่าไพ" นั้น นักคณิตศาสตร์อีกจำนวนไม่น้อย (ซึ่งส่วนมากเป็นนักคณิตศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา) มีความเห็นว่าในวันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี ก็สมควรกำหนดให้เป็นวันที่ระลึกค่าไพด้วย ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่า ธรรมเนียมการเขียนวันที่ของชาวอเมริกันนั้นเขานิยมเอาเดือนขึ้นต้นก่อนแล้วตามด้วยวันที่ เพราะฉะนั้นแล้ว วันที่ 14 มีนาคม เมื่อเขียนในแบบอเมริกันก็จะเขียนได้เป็น 3/14 หรือ 3.14 ซึ่งก็คือค่าประมาณของค่าไพที่นำไปใช้งานจริงนั่นเอง
 
อย่างไรก็ตาม ในความเข้าใจของคนทั่วไปซึ่งรวมถึงคนไทยนั้นยังมี "ความเข้าใจที่สับสน" เป็นอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นอตรรกยะ (irrationality) ของค่าไพ แต่ส่วนนี้ผมจะนำไปเขียนถึงในวันที่ 22 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษดังกล่าวครับ…
Advertisements