ถ้าคุณคลิกเข้ามาที่หน้า Home Page "บันทึกของหมีน้อย" ในช่วงเดือนสิงหาคมของปีนี้ คุณก็คงจะได้ยินเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คลอไปในระหว่างที่กำลังอ่าน blog ของผมนะครับ เพลงนี้ไม่ใช่เพลงใหม่แต่อย่างใดครับ แต่เป็นที่รับรู้กันไปทั่วประเทศมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา (เผื่อใครที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิตนี้จะได้รับทราบไว้) และอันที่จริงแล้วเพลงนี้มีหลายเวอร์ชัน แต่เวอร์ชันต้นแบบที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเวอร์ชันซึ่งขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติ สำหรับ blog วันนี้ผมขออนุญาตนำคำร้องมาลงไว้ คุณจะได้ร้องตามได้อย่างถูกต้องและไม่เคอะเขินหากจะร้องให้ผู้อื่นฟังครับ
 
เพลง แม่แห่งแผ่นดิน
เนื้อร้อง : นายชาลี อินทรวิจิตร นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี (สุนทรียา ณ.เวียงกาญจน์) คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ทำนอง : เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ นายวิชัย อึ้งอัมพร นายจิรวุฒิ กาญจนะผลิน นายวิรัช อยู่ถาวร
 
ข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ
คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน
ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดิน
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทย
(ญ*) ข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ
ข้าวขอบลาน ยังอาจหาญ เลี้ยงแผ่นดิน
ป่าพงไพร แอ่งน้ำใส ใช้อาบกิน
ดุจนิยาม แหล่งทรัพย์สิน แผ่นดินทอง
(ช*) คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน
แม่แห่งแผ่นดิน ท่านหวงไว้ ให้ไทยผอง
ทั่วคุ้งน้ำเป็นปูเป็นปลา ข้าวในนาเป็นเงินเป็นทอง
สมจิตปอง ครองชีวัน กันสืบไป
(ชญ*) ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดิน
ตราบชีวิน เทิดทูนแม่ฟ้ายิ่งใหญ่
ป่าดินน้ำ งดงามอยู่คู่แดนไทย
ศิลปาชีพให้ ไทยสุขสร่างทุกข์ร่มเย็น
(ช**) พระบุญญา มหา ราชินีนาถ
สนองจอมราช สง่า งามพระบำเพ็ญ
เด่นดำรง ร่วมจงรัก ภูมิพิทักษ์ถิ่น
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทยฯ
 
(ซ้ำ ญ*, ช*, ชญ*, ช**)
 
(ชญ) เด่นดำรง ร่วมจงรัก ภูมิพิทักษ์ถิ่น
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทยฯ
Advertisements