ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 09.09 น. หรือถ้าเขียนแบบฝรั่งก็เขียนได้เป็น 9/9/09 09.09
จะมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงสดุดีมหาราชา ผมจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
 
แก้ไขเพิ่มเติม
สำหรับในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ได้กำหนดพื้นที่จัดงานไว้ 3 แห่งด้วยกัน คือ
1. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
2. ทำเนียบรัฐบาล
3. สวนลุมพินี
Advertisements