หากคุณเป็นแฟนนานุแฟนของ "บันทึกของหมีน้อย" ก็คงจะทราบเป็นอย่างดีว่า ในเดือนพฤษภาคมนั้นถือว่ามีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ของบันทึกแห่งนี้อย่างยิ่ง เหตุผลก็คือ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 "บันทึกของหมีน้อย" แห่งนี้ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรก และหากระบุวันให้ชัดๆ ก็จะตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2548 นั่นเอง
 
มาถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ก็ถือได้ว่ามีอายุครบ 5 ขวบพอดี
 
บันทึกแห่งนี้ได้ผ่านการอ่านมาแล้วทั้งสิ้น 55,930 ครั้ง (นับจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 0.00 น.) หรือเฉลี่ยกว่า 11,000 ครั้งต่อปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ผมเขียนบันทึกแห่งนี้ก็มีเสียงสะท้อนจากผู้อ่านมากมาย ทั้งในแง่ของข้อคิดเห็นและคำติชมต่างๆ ก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาหรือบางท่านที่พลัดหลงเข้ามาอ่านบันทึกแห่งนี้เป็นอย่างมากครับ
Advertisements