ขึ้นปีใหม่งวดนี้ผมต้องตระเวนกล่าว “สวัสดีปีใหม่” กับชาวโลกไซเบอร์ถึง 3 แห่งด้วยกัน ก็หวังว่าท่านที่ติดตามผลงานของผมทั้ง 3 แห่งคงจะไม่เบื่อกันเสียก่อนนะครับ โดย “บันทึกของหมีน้อย” ในปีใหม่นี้ก็จะเน้นความเบาสบายมากขึ้น แต่ก็ไม่ถึงกับ “เบาสมอง” จนเกินไป ส่วนที่หนักสมองก็ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วว่าท่านสามารถตามไปอ่านได้ที่ไหน

ก่อนจะกล่าวอวยพร ผมขอสรุปผลงานพอสังเขปในปีที่ผ่านมา “บันทึกของหมีน้อย” ดังนี้ครับ ในปีที่ผ่านมาได้สร้างเนื้อหาออกมาทั้งสิ้น 13 หัวเรื่องด้วยกัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 1 หัวเรื่อง ประเภทหัวเรื่องจำนวนมากที่สุด คือ “เรื่องทั่วไป” ครับ

สำหรับปีใหม่นี้ผมขอให้แฟนคลับของผมทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ และน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องความพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปครับ

Advertisements