“บันทึกของหมีน้อย” เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 หรือเมื่อ 7 ปีที่แล้วนะครับ เมื่อพิจารณาจากสถิติที่ WordPress รวบรวมไว้ให้จะพบว่า ผมได้เขียนเรื่องราวเอาไว้ทั้งสิ้น 252 ชิ้น โดยจำนวนนี้ไม่ได้นับรวม “บทความ” อีกจำนวนหนึ่งซึ่งผมแยกเอาไปไว้ที่ Blogspot เพื่อหารายได้เล็กๆ น้อยๆ (ซึ่งก็ “เล็กๆ น้อยๆ” จริงๆ เมื่อเทียบกับรายได้หลักที่มาจากเว็บไซต์ของผมเอง) ครับ

ในช่วงที่ผ่านมา ผมเองก็ไม่ได้หายไปไหน แต่กระโดดไปใช้บริการ Social Networking ชื่อดังอย่าง Facebook มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่พิจารณาถึงความสะดวกในการโพสต์ข้อเขียนขนาดยาวแล้วยังนับว่า WordPress หรือ Blogspot มีความสะดวกสบายมากกว่าทีเดียว

สำหรับในวาระครบรอบ 7 ปี “บันทึกของหมีน้อย” นับจากนี้เป็นต้นไปก็คงจะเน้นไปที่เรื่องงานและวิชาการมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พักนี้ถ้าใครเห็นผมโพสต์ใน Facebook ในเชิงบ่นเรื่องอะไรเป็นพิเศษ ก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นอีกต่อไป แต่จะมาให้เห็นในรูปของข้อเขียนผ่านทาง WordPress หรือ Blogspot ครับ 🙂

Advertisements